top of page
  • Foto van schrijverÖmer Guney

'Mijn Rechtervoet' in stadsmagazine 3600

De stad Genk schonk veel aandacht aan mijn boek en ook de stadsmagazine 3600 vond het de moeite waard een artikel te schrijven.


Uiteraard ben ik vereerd en uiterst dankbaar dat mijn boek zoveel aandacht krijgt.


Dankzij dit brede aandacht is het mogelijk om meer mensen in de samenleving te bereiken om zo de vooroordelen jegens mensen met een beperking te bereiken.


Hieronder een kort fragment uit het artikel van de stadsmagazine:


Als kleine jongen maakte Ömer gebruik van gebaren om duidelijk te maken wat hij wilde. Vanaf het moment dat hij kon lezen, spelde hij trefwoorden met letterkaarten. Een grote vooruitgang was zijn spraakcomputer die hij eerst bestuurde met zijn rechtervoet. “Eindelijk kon ik hele zinnen schrijven. Nu gebruik ik oogbesturing waardoor ik nog sneller een boodschap kan uittypen. ‘Snel’ moet je in mijn geval wel relativeren. Ik ben tien keer langzamer dan een ‘gewone’ mens die praat. Dus kan ik ook tien keer minder snel iets vertellen dan mijn gesprekspartner. Dat geeft me soms het gevoel dat ik de mensen beter ken dan zij mij”, lacht Ömer.


Ik dank de stad Genk en de stadsmagazine 3600 van harte!

9 weergaven

Comments


Wat is er nieuws?

bottom of page